Sveriges flagg 100 cm balkong

Sveriges flagg 100 cm balkong

Normal pris 600,00 kr Salg

Det svenske flagget har sitt opprinnelse på 1500-tallet og kan stamme fra et gult kors på blå bakgrunn som finnes i det store riksvåpenet som ble laget av Karl Knutsson (Bonde) på 1400-tallet. Mange anser at dette er forløperen til flagget.
-En blå-gul kopi av Dannebrog, Danmarks flagg. Fargene er de samme som på riksvapnet, blått med gule kroner.

Sveriges nasjonalflagg har siden Vasatiden vært blått med gult kors, slik det heter i et kongelig brev av 19. april 1562, «gult udi korssvijs fördeelt påå blott». Dette flagget synes i det vesentligste å ha blitt benyttet som «kongens flagg», «kroneflagg» eller «felttegn til sjøs», dvs som orlogsflagg, og har således vært utstyr med to «tunger» eller «spisser», senere (fra midten av 1600-tallet) med tre slike.