Forbundsstaten Norden - Undervisningsopplegg for VGS

Forbundsstaten Norden - Undervisningsopplegg for VGS

Normal pris 0,00 kr Salg

Undervisningsopplegg for elever i videregående skole, knyttet til boken Förbundsstaten Norden av Gunnar Wetterberg. Boken var Nordisk Råds og Ministerråds årbok i 2010, og argumenterer for fordeler og muligheter i et tettere og mer forpliktende nordisk samarbeid. 

Undervisningsopplegget er inndelt i seks temaer, som kan diskuteres hver for seg eller samlet:

  • De nye forutsetningene for tettere nordisk samarbeid
  • Et felles nordisk marked
  • Den nordiske identiteten
  • Utenriks- og sikkerhetspolitikk
  • Forskning, høyere utdanning og kultur
  • Nordens historie

Boken Förbundsstaten Norden bestilles separat.

Boken kan også lastes ned gratis i pdf her